EX SURVEY – BP MAINTENANCE BUILD CENTRALILSATION PROJECT (BPTT OFFSHORE INSTRUMENT SURVEY INCLUDING FLABOUYANT ELECTRICAL SURVEY)

Địa điểm thực hiện: Nước Trinidad & Tobago
Thời gian thực hiện: 3rd August 2016
Ngày bắt đầu: 1st May 2017
Ngày bắt đầu: 30th November 2017
Thời gian hoàn thành: 6 tháng
Khách hàng: AE Add Energy (UK) – Bp Trinidad & Tobago


Kết quả thực hiện dự án:

Installation Name Enclosure number of Instrument Enclosure number of Electrical Estimated completion daysTotal
Terminal 885 763 30 days
Beachfield 337 139 18 days
Cannonball 293 128 16 days
Cassia A 198 68 6 days
Cassia B 619 520 20 days
Cashima 472 100 22 days
Flamboyant 46 36 4 days
Immortelle 468 215 13 days
Kapok 374 208 22 days
Mahogany A 352 113 18 days
Mahogany B 490 122 12 days
Mango 426 83 20 days
Savonette 433 107 20 days
Serrette 390 143 20 days
Ahmerstia 703 490 21 days
Total 6486 3235 262 days

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 06 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  • Điện thoại: +84.254.3533.968

  • Hotline: +84.913.181.056

  • Fax: +84.254.3533.967

  • Email: info@ttsvn.com
  • web: www.ttsvn.com