EX SURVEY FOR MODEC MANAGEMENT SERVICES PTE LTD

Địa điểm thực hiện: Viet nam Offshore Sea
Thời gian thực hiện: 3rd December 2018
Ngày bắt đầu: 5th December, 2018
Ngày hoàn thành: 1st January 2019
Khách hàng: Modec Management Services Pte Ltd


 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 06 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  • Điện thoại: +84.254.3533.968

  • Hotline: +84.913.181.056

  • Fax: +84.254.3533.967

  • Email: info@ttsvn.com
  • web: www.ttsvn.com