PROVISION OF EX INSPECTION SERVICES – BIEN DONG 1 PROJECT

Địa điểm thực hiện: Vietnam Offshore Sea (Moc Tinh & Hai Thach Oil Field)
Thời gian thực hiện: 22nd December 2012
Ngày hoàn thành: 11th July 2013
Tổng thời gian thực hiện: 7 tháng
Khách hàng: PTSC MC – Bien Dong POC
Tổng số thiết bị được đánh giá: 8,271 Ex enclosures


Project’ scope of works:

 • Tiến hành kiểm tra, đánh giá tất cả các thiết bị Ex (điện, tự động) theo tiêu chuẩn IEC – 60079.
 • Kiểm tra và xác minh chứng chỉ/hồ sơ Ex của tất cả các thiết bị được đăng ký theo đúng tiêu chuẩn IEC-60079 và đảm bảo thiết bị được lựa chọn, lắp đặt là chính xác trong các khu vực nguy hiểm/phòng nổ.
 • Báo cáo hàng tuần về tiến trình đánh giá trong đó phải có phần trăm hoàn thành và số lượng thiết bị đã được đánh giá.
 • Đối chiếu các thiết bị/hệ thống đã được đăng ký, phối hợp với nhà cung cấp làm rõ các chứng chỉ, xuất xứ và nguồn gốc của thiết bị.
 • Ban hành hồ sơ kiểm tra đánh giá, báo cáo về kết quả kiểm tra đặc biệt những thiết bị trong khu vực cháy nổ, đăng ký thiết bị trong khu vực cháy nổ và xác minh thực tế. Danh sách kiểm tra chi tiết theo tiêu chuẩn IEC-60079 cho mỗi thiết bị/hệ thống. Cấp giấy chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60079 cho tất cả các thiết bị, danh sách những thiết bị lỗi và đóng các thiết bị lỗi để đảm bảo hệ thống được an toàn trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Kết quả đánh giá:

TTS đã kiểm tra và đánh giá các thiết bị theo đúng tiến độ đề ra và kết quả cụ thể như sau, tổng số thiết bị được đánh giá kiểm là 8,271 thiết bị/hệ thống trên 01 giàn đầu giếng và 01 giàn xử lý trung tâm.

In compliance with IEC 60079: 4,990 Ex Enclosures
Requires repair on a planned basis: 2,986 Ex Enclosures
Requires repair on a priority basis: 295 Ex Enclosuresv

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 06 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

 • Điện thoại: +84.254.3533.968

 • Hotline: +84.913.181.056

 • Fax: +84.254.3533.967

 • Email: info@ttsvn.com
 • web: www.ttsvn.com