Đào tạo Kỹ năng mềm, nâng cao năng lực quản lý

Đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao năng lực quản lý cho Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp cải thiện hiệu suất làm việc, nâng cao năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo, tạo tương tác trong môi trường công việc. Những kỹ năng như giao tiếp, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian và giải quyết xung đột đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cá nhân và tổ chức.

Việc đầu tư vào đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao kỹ năng quản lý sẽ giúp nâng cao sự chuyên nghiệp, tạo động lực cho nhân viên, cấp quản lý, lãnh đạo và tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp trong thị trường ngày các khắc nghiệt. Hãy tham gia khóa học của TTS chúng tôi.

Một số chương trình đào tạo nổi bật:

  • Giám sát kho, Kỹ năng Thuyết trình

  • Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả

  • Kỹ năng Lãnh đạo tạo gắn kết

  • Năng lực quản trị cho lãnh đạo cấp trung

  • Kỹ năng Làm việc theo nhóm

  • Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra Quyết định

  • Chuyển đổi số và Quản trị chuỗi cung ứng

  • Train the Trainer

  • Technical Writing Report skills

  • OIM Legislations

Văn bằng và chứng nhận

Tùy theo nhu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện, các giấy chứng nhận hoặc văn bằng cấp bởi đối tác, TTS hoặc cơ quan thẩm quyền. Ngoài ra TTS liên kết với nhiều đối tác, tiêu chuẩn (standard) trên Thế giới để đào tạo và cấp các chứng chỉ có giá trị toàn cầu, theo nhu cầu của Khách hàng.

Đặt lịch tư vấn

Hãy để TTS đồng hành cùng bạn trong những dự án sắp tới!

Lịch khai giảng

Thông tin lịch khai giảng các khoá đào tạo/huấn luyện từ TTS.