Safety Based Culture Course/Xây dựng Văn hóa An toàn

Hình thức: Trực tiếp

Ngày học: 13 - 14 June 2024

Thời gian: 8:00 - 17:00

Học phí: 4.700.000 VNĐ/01 học viên

Địa điểm: TTS Training Center

Giới thiệu chung

“Văn hoá an toàn” được công nhận rộng rãi rằng đó chính là yếu tố căn bản trong việc thiết lập và triển khai thành công hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp. Khoá học về Văn hoá an toàn giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, đảm bảo tất cả mọi người dù ở cương vị nào cũng tuân thủ các qui định về an toàn, tích cực tham gia ngăn ngừa các hành vi nguy hiểm, bất cẩn.

Văn hoá an toàn giúp chủ động tiếp cận, tham gia các hoạt động an toàn thông qua trách nhiệm cá nhân và việc làm gương của lãnh đạo.

Mục tiêu khoá học

Kết thúc khoá học, học viên sẽ:

 • Hiểu được yếu tố con người và áp dụng vào nền văn hoá an toàn của doanh nghiệp.
 • Làm quen với các khía cạnh của hệ thống quản lý an toàn và mục đích của từng khía cạnh.
 • Thiết lập được các bước trong chương trình cải thiện văn hoá an toàn của doanh nghiệp.
 • Thiết lâp được phương pháp đánh giá mức độ văn hoá an toàn của doanh nghiệp.
 • Phát huy kỹ năng và biện pháp nhận diện, đánh giá, thuyết phục để cải tiến văn hoá an toàn.

Đối tượng tham dự

 • Các vị trí lãnh đạo, đốc công, giám sát, trưởng nhóm
 • Các nhân lực về sản xuất, công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng, làm việc offshore, onshore.
 • Các nhân sự chuyên trách hoặc liên quan tới công tác an toàn
 • Các nhân lực về quản lý nhân sự, tài chính, hậu cần…

Thời lượng: 02 ngày

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phương pháp giảng dạy: Thực tế, chia sẻ bài học, thảo luận nhóm, thực hành để phát huy tối đa hiệu quả khoá học. Những ví dụ thực tiễn về thành công, thất bại trong xây dựng văn hoá an toàn của doanh nghiệp được chia sẻ, thảo luận

Nội dung chính khoá học

Tổng quan về Văn hoá an toàn

 • Các khái niệm
 • Mối liên hệ giữa văn hoá an toàn với doanh nghiệp và sự ảnh hưởng.
 • Mô hình kiểm soát Tổn thất và Văn hoá an toàn
 • Liên hệ giữa văn hoá an toàn và xu hướng tai nạn sự cố
 • Mô hình các cấp bậc về văn hoá an toàn
 • Video minh hoạ về văn hoá an toàn

Các yếu tố/khía cạnh trong xây dựng văn hoá an toàn

 • Nhận thức về rủi ro
 • Trách nhiệm và tính gương mẫu của lãnh đạo
 • Sự tham gia của người lao động
 • Phương pháp giao tiếp và góp ý, chỉnh đốn.
 • Thiết lập qui định, qui trình và tuân thủ
 • Rút kinh nghiệm và xây dựng niềm tin
 • Ghi nhận, khuyến khích và củng cố thái độ, hành vi an toàn

Chiến lược phát triển văn hoá an toàn

 • Vai trò và trách nhiệm
 • Mục đích, mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra.
 • Đưa văn hoá an toàn và công việc hàng ngày
 • Giám sát, đánh giá văn hoá an toàn của doanh nghiệp
 • Giữ vững, củng cố văn hoá an toàn
 • Chia sẻ các bài học về chuyển đổi văn hoá an toàn
 • Áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất từ các nơi khác
 • Phân loại mức độ văn hoá an toàn
 • Xu thế phát triển văn hoá an toàn trong ngành dầu khí
 • Hướng dẫn cụ thể để lãnh đạo gây ảnh hưởng lan toả nâng cao văn hoá an toàn
 • Thảo luận nhóm về văn hoá an toàn doanh nghiệp của học viên
 • Thực hành về văn hoá an toàn
 • Tóm lược nội dung chính của khoá học và kết thúc.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO, DỊCH VỤ

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: 06 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

 • Điện thoại: +84.254.3533.968

 • Hotline: +84.913.181.056

 • Fax: +84.254.3533.967

 • Email: info@ttsvn.com
 • web: www.ttsvn.com

LỊCH HỌC CÙNG DANH MỤC

 • Practical Control Valve Sizing, Selection and Maintenance Course

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 19 - 21 June 2024

  Thời gian: 8:00 - 17:00

  Học phí: 17.000.000/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Process Plant Reliability and Maintenance Strategies Course

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 23-25 May

  Thời gian: 8:00 - 17:00

  Học phí: 25.000.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Ex Motor Inspection and Maintenance of Rotating Equipment in Hazardous Areas

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 11 - 13 June 2024

  Thời gian: 8:00 - 17:00

  Học phí: 26.000.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Safety Based Culture Course/Xây dựng Văn hóa An toàn

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 13 - 14 June 2024

  Thời gian: 8:00 - 17:00

  Học phí: 4.700.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Safety Based Culture Course/ Xây dựng Văn hóa An toàn

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 6-7 Jun, 2024

  Thời gian: 8:00 – 17:00

  Học phí: 4.700.000 VNĐ/ 01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Safety Based Culture Course/Xây dựng Văn hóa An toàn

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 25-26 July, 2024

  Thời gian: 8:00 – 17:00

  Học phí: 4.700.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • Khóa học thực hành 5S nâng cao

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 11 – 12 April, 2024

  Thời gian: 8:00 – 17:00

  Học phí: 5.100.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết

 • OPITO Competence Assessor (OPITO Standard)

  Hình thức: Trực tiếp

  Ngày học: 8 – 9 June, 2024

  Thời gian: 8:00 – 17:00

  Học phí: 31.000.000 VNĐ/01 học viên

  Địa điểm: TTS Training Center

  Xem chi tiết