Sứ mệnh

TTS xác định cần phải có trách nhiệm với Xã hội, với Khách hàng và đặt chữ “Tâm” trong từng dịch vụ nhỏ nhất của Công ty.

COMPANY PROFILE

Mục tiêu luôn hướng tới giá trị bền vững nâng cao ý thức về an toàn, sức khỏe, môi trường, nâng cao kỹ năng quản lý cũng như nhận thức đầy đủ, tiên tiến của lĩnh vực kỹ thuật từ đó phòng ngừa các sự cố, rủi ro trong ngành công nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực Dầu, Khí, Lọc hóa dầu, Điện, Đạm… của Việt Nam và Thế giới.

Trở thành công ty đào tạo về lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Kỹ năng mềm hàng đầu tại Việt Nam và Quốc Tế

“TTS luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận tất cả các yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ của chúng tôi. Hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay lập tức.”

“TTS luôn sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng. Vui lòng cung cấp các thông tin bên cạnh để được TTS liên lạc tiếp xúc và tư vấn miễn phí ngay lập tức.”