Tư vấn An toàn sức khỏe môi trường

Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (AT-SK-MT) là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động quản lý tại Doanh nghiệp. Một hệ thống quản lý An Toàn, Sức Khoẻ và Môi Trường hiệu quả cần phải là một công cụ thân thiện để có thể vận hành dễ dàng và thoả mãn các mục tiêu về AT-SK-MT. TTS sẽ tư vấn cho Khách hàng lựa chọn giải pháp tốt nhất để tối ưu các tài nguyên và hệ thống hiện có đạt đến mức tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Để đạt được điều này, các chuyên gia của TTS sẽ phải thực hiện các chuyến khảo sát trực tiếp tại cơ sở làm việc của Khách hàng, phỏng vấn và làm việc trực tiếp cùng các Nhân viên của Khách hàng để lắng nghe và tìm hiểu trước khi đưa ra bất cứ khuyến nghị nào về AT-SK-MT cho Khách hàng. TTS cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý An Toàn, Sức Khoẻ và Môi Trường gồm:

  • Xây dựng hệ thống Quản lý An toàn, Sức Khoẻ và Môi trường dành cho doanh nghiệp
  • Đánh giá hệ thống Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường
  • Đánh giá mức độ tuân thủ của hệ thống Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường
  • Thẩm định và cập nhật hệ thống cơ sở pháp lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường
  • Xúc tiến các thủ tục cấp phép hệ thống Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường
  • Cung cấp và xây dựng các phần mềm Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường

Đặt lịch tư vấn

Hãy để TTS đồng hành cùng bạn trong những dự án sắp tới!

Lịch khai giảng

Thông tin lịch khai giảng các khoá đào tạo/huấn luyện từ TTS.

“TTS luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận tất cả các yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ của chúng tôi. Hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn ngay lập tức.”

“TTS luôn sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng. Vui lòng cung cấp các thông tin bên cạnh để được TTS liên lạc tiếp xúc và tư vấn miễn phí ngay lập tức.”